Obnovená výzdoba v nemocnici  Jablonce nad Nisou.

V nemocnici v Jablonci nad Nisou, v prvním poschodí lůžkové částiinterny zdobí chodbu u pokojů pacientů nové obrazy. Obrazy jsou zdezapůjčeny vždy na celý rok a jejich výměna probíhá nejčastěji v jarníchnebo letních měsících příslušného roku. O jejich výměnu se již čtyři rokystará S-Art klub Liberec za spolupráce s místním nemocničnímpersonálem. Garantem je Nadace Preciosa.Tentokrát své obrazy vystavují […]

Výstava amatérské malířky Věry Franců

V krajské nemocnici Liberec, v sedmém patře budovy A, na chodbě odděleníNeurologie v 7.patře vystavují po dohodě s nadací Preciosy členové libereckéseniorské skupiny S art, organizované v Komunitním středisku Kontakt Liberec.Cílem je vytvořit pro čekající pacienty příjemné kultivované prostředí.Zavítáte-li do sedmého patra nyní, potěšíte se pohledem na obrazy plných barevs pozitivními náměty.Autorkou je paní Věra Franců, která je bezprostřední, její […]

Portrétování s žáky ZŠ

Chci se podělit o jednou zajímavou událost. Letos se nám podařilo navázat na covidem přerušenou, velmi úspěšnou akci “ Sbližování generací „. Jednalo se o společné vzájemné portrétování vybraných žáků, respektive žákyň, 8.a 9.třídy ZŠ Vratislavice nad Nisou se členy S-art klubu, seniorskými amatérskými malíři. Celá akce se uskutečnila 9.5.2022 v příjemných prostorách Centra IGI Vratislavice […]

P l e n é r   2021

Přišlo babí léto a čas vyjet na plenér. Už jsme se velmi těšili, náš Sen-Sen kruh malování, který čítá deset členů, Janu, Janu-Honzíka, Jarku, Hanku, Petra, Svatu, Věrku, Vlaďku,  Zdenku a našeho trpělivého vlídného učitele Jarouška. Doufáme, že založíme tradici, letos byl už druhý plenérový rok! Až do letošního jara jsme netušili, že se v […]