Příprava dobrovolných průvodců v plném proudu

Ve čtvrtek 10. června 2021 se 8 dobrovolníků, kteří se i v letošním roce chtějí aktivně zapojit do programu Průvodce, sešlo v 16.00 hod. v Městském informačním centru (MIC), aby si se zkušenou průvodkyní prošli pro letošní sezónu pracovníky MIC připravenou prohlídkovou trasu „Procházky starým městem“. Účelem dnešní komentované prohlídky bylo prakticky představit průvodcům průvodcovskou trasu, upozornit […]

Online školení dobrovolníků

Situace kolem pandemie nám osobní setkávání zatím nedovoluje, a proto jsme se rozhodli letošní školení pro dobrovolníky provést formou předtočených videí. V rámci školení byly představeny realizované dobrovolnické programy, dále byly také vysvětleny základními pojmy, se kterými se v dobrovolnictví mohou setkat, jako je například role vysílající či přijímající organizace, role koordinátorky a kontaktní osoby […]