Dny evropského dědictví  (EHD) jsou již tradiční akcí konající se po celé Evropě, která od roku 1991 v České republice otevírá brány architektonických, technických památek, muzeí a dalších objektů uchovávající kulturní dědictví. Často jsou zpřístupněny např.  i soukromé budovy, které bývají standardně v průběhu roku pro veřejnost nedostupné. Snahou EHD je i zvýšit povědomí u veřejnosti ohledně památkové péče.

Palác Liebieg, který je součástí tohoto projektu v Liberci, si připravil na sobotu 9. 9. speciální doprovodný program. Komentované prohlídky paláce od 9:00 od 21:00 jsou v současné době již plné!

Pohádka pro děti ,, Čert to vzal“ (Čmukaři – soubor loutkového a alternativního divadla), 9:30
Přednáška Petry Šternové (NPÚ Liberec): Jakob Schmeissner – architekt Liebiegů, 11:00

Členská výstava Fomaklubu Liberec v Galerii Johann, 10:00 – 17:00
Dopolední workshop na téma Talenty a monumenty:
Keramická dílna – reliéf, 10:00 – 12:00
Výtvarné tvoření děti – 10:00 – 13:00 (dětský klub)
Koncert Gospel Generation, 17:00

I letošní ročník EHD se propojil s festivalem současného umění Art Week Liberec. Od roku 2020 je navíc zařazen do celorepublikové platformy týdnů umění a patří k významným událostem prezentujícím současné umění na severu Čech. Prostřednictvím krátkodobých intervencí a výstav současného českého a mezinárodního umění představuje aktuální celospolečenská témata a otevírá nad nimi diskuzi. Cílem je díky společensky angažované výstavní činnosti a s ní úzce spjatými doprovodnými kulturními aktivitami přispět ke zvýšení atraktivity výtvarného umění pro širší veřejnost, posílit a iniciovat občanskou angažovanost a zájem o společenské dění i budoucnost regionu.
V Paláci Liebieg se bude jednat o následující program festivalu:

9. 9. – Instalace ve veřejném prostoru – sochy Lindy Wrong – Everything Will Be Alright Tomorrow (9. 9. – 15. 10. 2023)
9. 9. – Slavnostní zahájení AWL, Palác Liebieg, zadní zahrada, 13:00
9. 9. – Umění pro děti, dětský klub, 15:00 – workshop k instalaci v zahradě
11. 9. – Workshop New face Jana Picka, výtvarný ateliér – nutná rezervace na jana.bernartova@artweekliberec.cz
12. 9. – Přednáška Anny Habánové Willi Sitte (1921–2013), malíř z Chrastavy, Zelený sál, 17:00