Z důvodu stěhování organizace do nových prostor, nabízíme k odkupu část majetku organizace, pro který již dále nemáme využití. Majetek nabízíme do prodeje za 10% jeho pořizovací ceny. 

SOUPIS NABÍZENÉHO MAJETKU

V případě zájmu prosím kontaktujte paní Evu Foglovou na tel.: 770 190 250.

Prodej je ukončen k 18. 7. 2023.