V krajské nemocnici Liberec, v sedmém patře budovy A, na chodbě oddělení
Neurologie v 7.patře vystavují po dohodě s nadací Preciosy členové liberecké
seniorské skupiny S art, organizované v Komunitním středisku Kontakt Liberec.
Cílem je vytvořit pro čekající pacienty příjemné kultivované prostředí.
Zavítáte-li do sedmého patra nyní, potěšíte se pohledem na obrazy plných barev
s pozitivními náměty.
Autorkou je paní Věra Franců, která je bezprostřední, její malířský projev
radostný – barvy, barvy!
Malování se soustředěně věnuje až od „zcela dospělého věku“ a je vidět, že s
chutí a zaujetím. Říkala nám, že měla velkou inspiraci a vzor v rodině, její
maminka že krásně malovala.
Výstavu bychom mohli námětově přiblížit tak, že tvorbu můžeme vnímat ze dvou
pohledů – realistického a ne zcela realistického.
Tak nás zaujmou náměty z oblasti české, např. Pražská Zlatá ulička, zimní,
zasněžená a přitom útulná.
Z jiného koutu je Kaplička, tu před dlouhými lety postavili v Rokytnici nad
Jizerou, jsme s ní všichni blíže seznámeni, cesta k ní stoupá velice – trávili jsme v
Rokytnici týden na plenéru pod vedením Mistra Jaroslava Švihly.
Jičín, Věrčino bydliště, je pojat velmi zajímavě, kombinací jičínských dominant,
Krásné okno se na nás dívá z krajiny mediterianu, dřevěné temněji hnědé domy
jakoby pozdravovaly z Holandska. To vše vypovídá o autorčině cestovních
zájmech. Mezi volné krajinné náměty se řadí např. Strom z barevným pozadím
západu slunce nebo borovicový háj.
Mezi obrazy abstraktními najdeme pohled inspirovaný možná velmi rušným
moderním městem, mezi abstrakcí a realitou se pohybují velice krásně barevní
šašci – /protože kde všude najdeme cirkus?/, lyrická kompozice spřátelených
hudebních nástrojů i vesele barevné zátiší se skleněnými vázami.
Přijďte se podívat, bude to hezká chvíle s Věřinými obrazy!