V nemocnici v Jablonci nad Nisou, v prvním poschodí lůžkové části
interny zdobí chodbu u pokojů pacientů nové obrazy. Obrazy jsou zde
zapůjčeny vždy na celý rok a jejich výměna probíhá nejčastěji v jarních
nebo letních měsících příslušného roku. O jejich výměnu se již čtyři roky
stará S-Art klub Liberec za spolupráce s místním nemocničním
personálem. Garantem je Nadace Preciosa.
Tentokrát své obrazy vystavují společně tři členky S-Art klubu. Všechny
tři sdílí myšlenku svého uměleckého vedoucího Jaroslava Švihly, který své žáky
vždy učil a učí, že pokud chce člověk malovat srdcem – emocionálně
a s nadšením – musí být nejprve naprosto upřímný sám k sobě a nesmí o sobě
pochybovat.
Jana Kürthyová vytváří díla vedená zvláště tím, co vidí ve svém
každodenním životě a to hlavně o tom, co ji přiměje zastavit se a plně si
uvědomit, jak je ve skutečnosti život nádherný. A obrazy Jany Kürthyové jsou
právě v tomto smyslu plné tvůrčího realistického optimismu a často dokážou
vést diváka k zamyšlení.
Věra Franců je umělkyně plná nadšení, která tuto svou schopnost vidění
světa dokáže vložit do každého svého obrazu. Její výtvarná díla jsou plna
lidského pochopení a radosti, ať již se jedná o ztvárnění krajiny, zátiší, nebo
abstrakce. Na diváka působí její tvorba příjemně a mile a v mnoha případech
ho donutí k úsměvu.
Hana Kašpárková vždy hledá poezii v reálné skutečnosti, ať již ve své
figurální tvorbě, v portrétech, zátiších, či v oblasti krajinomalby. Její práce jsou
prodchnuty vlastními prožitky a touhou po jejich sdělení. Kompozice jejích
obrazů jsou nejčastěji tvořeny prvky realistickými.