Proti násilí na seniorech je potřeba bojovat aktivně!

Kontakt tradičně připomíná Světový den proti násilí na seniorech, který připadá na 15. června. V letošním roce se Kontakt rozhodl vytvořit osvětovou kampaň, která připomene veřejnosti i samotným seniorům, že je potřeba páchané násilí nepřehlížet, ale také se mu bránit, třeba formou sebeobrany.

Pro seniory jsou tak připraveny praktické ukázky sebeobrany i série přednášek, které mají upozornit na fakt, že násilí je palčivý problém, který se dle statistik dotýká každého pátého seniora a mnohdy se s ním setkají i ti nejzranitelnější v nejrůznějších sociálních zařízeních.

Osvětová kampaň je realizována díky spolupráci s Policií České republiky, sdružením Život 90 a lektorem bojových umění Martinem Procházkou.

Připomínku Světového dne proti násilí na seniorech akcentujeme
i uspořádáním divadelního představení „Poslední ze žhavých milenců“ v podání Simony Stašové a Petra Nárožného. Při této příležitosti účastníci divadelního představení obdrží osvětové letáčky a budou moci navštívit nové webové stránky www.respektujistari.cz, jejichž iniciátorem je sdružení Život 90. Komunitní středisko Kontakt Liberec se věnuje prevenci kriminality a osvětě a pro seniory mimo jiné připravuje zajímavé programy, díky kterým mají možnost se zapojit a netrpět samotou, která bývá živnou půdou právě pro násilí nejrůznějšího druhu.