Kvíz „Po stopách rodiny Liebiegů“ je minulostí. Z Vašich správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce:

Ivanka Aubrechtová získává poukázku na kosmetiku k paní Věře Němcové, Palachova 504/7, Liberec.

Alena Tučková vyhrává 2 lístky do Divadlo F. X. Šaldy Liberec.

Ilona Samková se stala výherkyní masáže od Chvilka pro masáž.

GRATULUJEME VÍTĚZŮM ?.

Ceny si můžete vyzvednout v Centrálním klubu seniorů ve 3. patře v pátek 6.5. od 10,00 do 12,00h, případně po domluvě. Děkujeme: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Chvilka pro masáž, Kosmetika – Věra Němcová.