Chci se podělit o jednou zajímavou událost.

Letos se nám podařilo navázat na covidem přerušenou, velmi úspěšnou akci “ Sbližování generací „. Jednalo se o společné vzájemné portrétování vybraných žáků, respektive žákyň, 8.a 9.třídy ZŠ Vratislavice nad Nisou se členy S-art klubu, seniorskými amatérskými malíři. Celá akce se uskutečnila 9.5.2022 v příjemných prostorách Centra IGI Vratislavice nad Nisou.

Z kraje byly žákyně v rozpacích, ale velmi brzy z nich obavy spadly a v závěru byly nadšené a odcházely s pocitem příjemně stráveného času. Tomu pomohl i lektor S-art clubu, akademický malíř pan Jaroslav Švihla, který letos oslaví 89 narozeniny a svým smyslem pro humor bořil bariéry. Senioři byli bezprostřední a tak společné setkání bylo inspirativní jak po výtvarné stránce, tak i s přesahem do běžného života. 

Je jen škoda, že se akce z vážných důvodů nemohl zúčastnit za seniory Petr Jeništa, který se podílel na přípravě této akce. Poděkování patří paní učitelce Zástěrové ze ZŠ a také panu Kájínkovi, vedoucímu odboru kultury, školství a sportu městské časti Vratislavice nad Nisou, který poskytnul prostory v IGI a malé občerstvení. 

Skvělá atmosféra, která panovala při organizování a následném vzájemném portrétování, vytváří předpoklad, aby se takováto setkání generací stala tradicí. Těšíme se.

A ještě pár slov k IGI, které vzniklo nákladnou rekonstrukcí více než sto let staré fary a přístavbou nové budovy. Centrum bylo pojmenováno po významném vratislavickém rodáku Ignazi Ginzkeyovi, který se na přelomu 19. a 20. století významně podílel na rozvoji Vratislavic, a sice tím, že zde založil výrobu koberců. Historickému domu, kde bývala fara, ponechali architekti původní ráz, ale pro knihovnu navrhli novou jednoduchou účelovou stavbu. Je záměrně otočená, tak aby se díky proskleným stěnám nabízel návštěvníkům ze všech tří pater výhled do parku.

V budově sídlí knihovna, občanské spolky, mateřské centrum či poradenství. 

Jana Kürthyová, S-art klub.