S ohledem na mimořádná epidemiologická opatření jsme nuceni zrušit plánovanou besedu ve středu 24. 11. 2021 od 17.00 hodin, KS Kontakt Liberec, 5. patro.