Ve čtvrtek 10. června 2021 se 8 dobrovolníků, kteří se i v letošním roce chtějí aktivně zapojit do programu Průvodce, sešlo v 16.00 hod. v Městském informačním centru (MIC), aby si se zkušenou průvodkyní prošli pro letošní sezónu pracovníky MIC připravenou prohlídkovou trasu „Procházky starým městem“. Účelem dnešní komentované prohlídky bylo prakticky představit průvodcům průvodcovskou trasu, upozornit je na různá úskalí této trasy, ale hlavně doplnit jejich již získané znalosti o informace a perličky, které nenaleznou v běžných informačních materiálech, a na která se návštěvníci prohlídek dosti často dotazují. Prohlídky je možné se zúčastnit od 24.6. každý čtvrtek od 16 hodin, až do konce září.

Letos se také můžete těšit na druhou komentovanou prohlídku, nazvanou „Prohlídky barokní zahrady a kostela Nalezení sv. Kříže“, kterou budou naši průvodci provádět každé pondělí od 17 hodin během července a srpna.

Tento projekt je podpořen Nadačním fondem TESCO v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.