Situace kolem pandemie nám osobní setkávání zatím nedovoluje, a proto jsme se rozhodli letošní školení pro dobrovolníky provést formou předtočených videí. V rámci školení byly představeny realizované dobrovolnické programy, dále byly také vysvětleny základními pojmy, se kterými se v dobrovolnictví mohou setkat, jako je například role vysílající či přijímající organizace, role koordinátorky a kontaktní osoby a také s role dobrovolníka. V dalším spotu se pak představily dvě spolupracující organizace. Následně přišla na řadu přednáška od Mgr. Kateřiny Sassmann, která předala zájemcům o dobrovolnictví rady spojené s praktickými videoukázkami k základům poskytování první pomoci v situacích ohrožujících život klienta, podle kterých by se měl každý dobrovolník řídit při výkonu své dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci obdrželi pokyny jak postupovat při bezvědomí, epileptickém záchvatu, u malých dětí při vdechnutí drobného předmětu apod. Poslední část školení byla formou rozhovoru s PaedDr. Jiljím Novotným, který přítomným vysvětlil, co znamená slovo supervize, jak naše společné supervize budou probíhat a co od nich mohou očekávat. Následovalo zamýšlení se nad tím, co mi dobrovolnictví může dát, ale také brát, společně jsme rozebrali rizika dobrovolnictví a možná zneužití dobrovolníků ze strany klientů.

Školení dobrovolníků je podpořeno Nadačním fondem TESCO v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.