Pro děti ve věku 10 až 15 let je určen 2. turnus příměstského vzdělávání „Prázdniny ve městě“. Děti v rámci projektu navštíví nejrůznější zajímavosti Libereckého kraje – Botanická zahrada Liberec, hrad Valdštejn, IQ Landia, Plavecký bazén a spousta dalších zajímavých míst.

Společně zažijí nová dobrodružství, poznají nové kamarády a také se mnohému novému naučí.

Projekt je realizován v rámci projektu „Férové školy v Liberci II“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358.
Příměstské vzdělávání realizují partneři Komunitní středisko KONTAKT Liberec p. o., iChange z. s., Člověk v tísni, o. p. s. a Dům dětí a mládeže Větrník, p. o.
Aktivity příměstského vzdělávání mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.