Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. opět pořádá příměstské tábory pro děti ve věku 6 – 15 let.

Zájemci se mohou přihlásit pomocí elektronického formuláře https://www.primestske-vzdelavani.online/.

Více informací na tel.: 485 244 991.