Liberečtí senioři mohli díky finanční podpoře z grantového programu zdravotnictví Libereckého kraje navštěvovat pravidelné tréninky bowlingu a kuželek a také se účastnit sportovních turnajů v těchto disciplínách.

O tyto pohybové aktivity je velký zájem a těší se mezi seniory velké oblibě.

Tímto bychom rádi poděkovali za tuto finanční podporu a spolupráci.