Ve čtvrtek 14. května 2020 se 8 dobrovolníků, kteří se i v letošním roce chtějí aktivně zapojit do programu Průvodce, sešlo v 16.00 hod. v Městském informačním centru (MIC), aby si se zkušenou průvodkyní prošli pro letošní sezónu pracovníky MIC připravenou prohlídkovou trasu „Procházka proměnami Nového města“. Letos se návštěvníci města mohou těšit na procházku, která začíná na náměstí Dr. E. Beneše povídáním o historii liberecké radnice a významných domů nacházejících se na náměstí, dále bude pokračovat Kostelní ulicí kolem kostela sv. Antonína Velikého na Sokolské náměstí, kde se nachází také plno historických staveb. Pro turisty bude jistě velkým lákadlem prohlídka interiéru Kostela Nalezení sv. Kříže, který není běžně přístupný, a přilehlé zahrady, kde je možno vzhlédnout Mariánský sloup se sochami světců, Kapli Božího hrobu a křížovou cestu. Za povšimnutí také stojí Valdštejnské domy, které se nachází ve Větrné uličce. Účelem dnešní komentované prohlídky bylo prakticky představit průvodcům průvodcovskou trasu, upozornit je na různá úskalí této trasy, ale hlavně doplnit jejich již získané znalosti o informace a perličky, které nenaleznou v běžných informačních materiálech, a na která se návštěvníci prohlídek dosti často dotazují.

V důsledku epidemie koronaviru v Česku je začátek letošní průvodcovské sezóny posunut z května na červen. Dobrovolníci Kontaktu jsou vzorně připraveni na letošní provázení návštěvníků a těší se, že od 5. 6. do konce září je každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. uvítají na prohlídkách a seznámí je s historií Nového města.