S ohledem a v návaznosti na mimořádná opatření stanovená Vládou České republiky, pozastavuje Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace pořádání veškerých aktivit pro seniorskou veřejnost, až do odvolání.

Týká se to jak setkávacích aktivit jednotlivých klubů seniorů, setkávacích aktivit i pořádaných programů v Centrálním klubu seniorů, včetně veškerých vzdělávacích, sportovních programů i pronájmů prostorů organizace skupinám seniorů.

Situaci průběžně sledujeme, řídíme se systémovými opatřeními, průběžně komunikujeme s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci i se statutárním městem Liberec, jako naším zřizovatelem.

V případě dotazů či nejasností volejte 485 244 994 v pracovních dnech v časech 8 až 16 hodin, případně pište na info@ksk.liberec.cz.

Za komplikace se omlouváme, plný provoz obnovíme hned, jak to bude možné.

Bc. Michael Dufek

ředitel organizace