Také v roce 2020 nabízí KS Kontakt škálu volnočasových aktivit pro liberecké děti z nízkopříjmově vymezených rodin nebo rodin ohrožených sociálně patologickými jevy. Do kroužků, které jsou bezplatné, se mohou hlásit děti ve věku 6-15 let. Aktuálně nabízíme tyto kroužky:

Sportovní hry, Dovedné ruce, Moderní tance (zvlášť pro mladší a pro starší děti), Doučování hrou pro děti I. stupně ZŠ (doučování v zázemí organizace). Doučování v rodinách je z organizačních důvodů prozatím pozastaveno (o dalším provozu Vás budeme informovat).

Zájemci mohou navštěvovat zvolené kroužky po předchozím vyplnění přihlášky, která musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte. Přihláška je k dispozici v 5. patře KSK, případně ji lze také stáhnout na webových stránkách organizace v sekci Děti a mládež.

Těšíme se na Vás!