V pondělí 16. prosince proběhlo v obřadní síni liberecké radnice slavnostní setkání dobrovolníků a zástupců spolupracujících organizací s Dobrovolnickým centrem AMIKUS. Na setkání jsme si připomenuli nejen 10. výročí činnosti dobrovolnického centra, ale hlavně jsme chtěli poděkovat dobrovolníkům za jejich činnost v roce 2019. Záštitu nad setkáním přebral PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. Celou akci moderovala paní Marie Matějíčková, která po krátkém uvítání a představení hostů předala slovo náměstkovi primátora, panu Ivanu Langrovi a ten poděkoval přítomným dobrovolníkům za to, co pro ostatní nezištně vykonávají. Dále se slova ujal pan Michael Dufek, ředitel Kontaktu, který krátce shrnul desetiletou činnost Dobrovolnického centra AMIKUS a poděkoval dobrovolníkům a také zástupcům spolupracujících organizací, že se s námi rozhodli vykonávat dobrovolnictví. Následovalo předání ocenění přítomným dobrovolníkům, kteří z rukou pana Ivana Langra přebrali certifikáty s odpracovanými hodinami za letošní rok, věcný dar předal pan Michael Dufek a růži obdrželi dobrovolníci od pana Jiljí Novotného. K slavnostní a pohodové atmosféře večera přispělo vystoupení umělců z Divadla F. X. Šaldy, paní Šárky Venclové, Radky Černíkové a Zuzany Maxové, které na klavír doprovodil pan Vladimír Kořán. Dále následovalo poděkování zástupcům spolupracujících organizací, bez kterých by dobrovolnictví v Kontaktu také nemohlo fungovat.

Po společném vyfocení byli účastníci setkání pozvání k pohoštění, na jehož počátku pronesl pan ředitel Kontaktu přípitek.

Dobrovolnické centrum AMIKUS děkuje všem dobrovolníkům a zástupcům spolupracujících organizací za dosavadní spolupráci a přeje pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Slavnostní setkání dobrovolníků bylo podpořeno Nadačním fondem TESCO v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.