V pátek 15. listopadu proběhlo školení dobrovolníků, kteří se rozhodli pod hlavičkou Dobrovolnického centra AMIKUS věnovat dětem v Dětském centru Liberec, seniorům a handicapovaným dětem a dospělým z Jedličkova ústavu, či být nápomocni v Botanické zahradě Liberec. Z pozvaných 16 dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví se jich školení zúčastnilo 12. Celé školení bylo v režii Heleny Prchlíkové, koordinátorky dobrovolnického centra, která po krátkém přivítání všech přítomných předala slovo Bc. Michaelu Dufkovi, řediteli Kontaktu, který krátce pohovořil o činnosti organizace. Následovalo přestavení nejen realizovaných dobrovolnických programů, ale přítomným byly také vysvětleny základními pojmy, se kterými se v dobrovolnictví mohou setkat, jako je role vysílající či přijímající organizace, role koordinátorky a kontaktní osoby a také s rolí dobrovolníka. Dále proběhlo představení dvou spolupracujících organizací. O Dětském centru Liberec krátce pohovořila jeho paní ředitelka, Mgr. Jindřiška Korečková a o činnosti Jedličkova ústavu v Liberci pohovořil Bc. Václav Šmejcký. Ten také přítomným prakticky ukázal, jak manipulovat s mechanickým vozíkem a seznámil je se základními zásadami jak komunikovat s člověkem s postižením, jak být na tuto činnost oblečený apod. Po předešlých prezentacích následovala krátká přestávka na občerstvení, které pro přítomné zajistil Kontakt. Po té přišla na řadu přednáška paní Michaela Kirschová z Červeného kříže, která v následující hodině přítomným předala rady spojené s praktickými ukázkami k základům poskytování první pomoci v situacích ohrožujících život klienta, podle kterých by se měl každý dobrovolník řídit při výkonu své dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci obdrželi pokyny jak postupovat při bezvědomí, epileptickém záchvatu, civilizačních chorobách, u malých dětí při vdechnutí drobného předmětu apod. Povídání bylo doplněno ukázkou masáže srdce, umělého dýchání, což si dobrovolníci mohli také vyzkoušet na figuríně. Poslední dvě hodiny školení byly pod vedením PaedDr. Jiljí Novotného, který přítomným vysvětlil, co znamená slovo supervize, jak naše společné supervize budou probíhat a co od nich mohou očekávat. Následovalo zamýšlení se nad tím, co mi dobrovolnictví může dát, ale také brát, společně jsme rozebrali rizika dobrovolnictví a možná zneužití dobrovolníků ze strany klientů.

Dobrovolníci si ze školení odnesli plno nových informací, poznatků a také složky s připravenými materiály, které mohou využít ve své dobrovolnické činnosti.

Školení dobrovolníků je podpořeno Nadačním fondem TESCO v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *