program-zvireci-kamarad

Program ZVÍŘECÍ KAMARÁD

CÍL PROGRAMU Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na seniory a handicapované osoby je pomocí zvířecího kamaráda zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici.  PROFIL DOBROVOLNÍKA •    Osoba starší 18 let •    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost •    Spolehlivost a důvěryhodnost •    Komunikativnost •    Ochota dále se vzdělávat PROFIL ZVÍŘETE •    Základní poslušnost povelů u zvířete •    Klidná, bezproblémová povaha •    Povinná veterinární prohlídka •    Povinné očkování 1x ročně (parvoviroza, leptospiroza, psinka, vzteklina, atd.) doložená očkovacím průkazem POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •   Osoba starší 18 let •    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost •    Spolehlivost a důvěryhodnost •    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) •    Osvědčení o absolvování canisterapeutické, felinoterapeutické zkoušky •    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS •    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU Zvířecí kamarád pod vedením školeného dobrovolníka dochází za seniorem či handicapovanou osobou, čí skupinkou osob, aby svojí přítomností navodili příjemné prostředí, pomocí různých metod rozvíjeli citové, rozumové i pohybové schopnosti osob a formou relaxace měli pozitivní vliv na psychickou a duševní rovnováhu klientů. ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI Dobrovolník se zvířetem dochází za seniorem či handicapovanou osobou obvykle 1x týdně MÍSTO REALIZACE PROGRAMU Území města Liberce VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS. PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE •    Jedličkův ústav Liberec, p. o. •    Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.