program-pruvodce

Program PRŮVODCE

CÍL PROGRAMU Vytvoření skupiny průvodců, kteří budou ve svém volném čase a bez nároku na odměnu provádět návštěvníky Liberce po městských prohlídkových okruzích nebo po významných objektech města. PROFIL DOBROVOLNÍKA •    Osoba starší 18 let •    Zdravotní způsobilost, psychická odolnost, fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost ke klientům •    Dobrý vztah k městu, dobrá znalost města •    Schopnost vzdělávat se, schopnost srozumitelně předávat informace •    Schopnost samostatné práce s klienty •    Komunikativnost POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •    Úspěšné absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •    Splnění požadavků přijímající organizace •    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS •    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS PRŮVODCE PO MĚSTĚ Úloha dobrovolníka Dobrovolník se podílí jako průvodce na realizaci vybraných akcí, které město Liberec pro veřejnost organizuje (Dny evropského kulturního dědictví, Dny otevřených dveří v různých objektech města, oslavy významných výročí města) nebo působí jako průvodce městskými prohlídkovými okruhy. Časová náročnost •   několikahodinová až celodenní účast na jednorázových akcích města •   1 x týdně na 2 - 3- hodiny na pravidelné prohlídkové trase realizované od května do konce září
Místo realizace
Území města Liberec Přijímající organizace Dobrovolník se podílí jako průvodce, dohled a organizátor v areálu botanické zahrady PRŮVODCE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ Úloha dobrovolníka Dobrovolník se podílí jako dohled a pomocník v areálu botanické zahrady Časová náročnost 1 - 2 x týdně na 2 - 3 hodiny Místo realizace Botanická zahrada v Libereci Přijímající organizace Botanická zahrada Liberec VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.