Program HANDICAP - DOSPĚLÝ

CÍL PROGRAMU Tento program je určený pro zdravotně znevýhodněné osoby ve věku od 18 let a snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a do běžného života. PROFIL DOBROVOLNÍKA •    Osoba starší 18 let •    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost •    Spolehlivost a důvěryhodnost •    Komunikativnost •    Ochota dále se vzdělávat POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) •    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem •    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS •    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. -Dobrovolnické centrum AMIKUS ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU Dobrovolník dochází k osamělé zdravotně znevýhodněné osobě do její domácnosti, kde po vzájemné dohodě tráví volný čas různými aktivitami. Dobrovolník zde má roli společníka ochotného s klientem posedět a popovídat si, průvodce na zájmových, sportovních či kulturních akcích. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 zdravotně znevýhodněná osoba. ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI Dobrovolník se schází se zdravotně znevýhodněnou osobou obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny. MÍSTO REALIZACE PROGRAMU •   prostory Jedličkova ústavu v Liberci •   domácnosti zdravotně znevýhodněných osob VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS. PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE •    Jedličkův ústav Liberec, p. o. •    Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.