program-handicap-kamarad

Program HANDICAP- KAMARÁD

CÍL PROGRAMU Tento program je určený pro zdravotně znevýhodněné osoby od 15 let a snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a do běžného života. PROFIL DOBROVOLNÍKA •    Osoba starší 18 let •    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost •    Spolehlivost a důvěryhodnost •    Komunikativnost •    Ochota dále se vzdělávat POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) •    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS •    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU •    Dobrovolník či skupina dobrovolníků pomáhá při zajištění chodu pravidelného klubu handicapovaných mladých lidí – klubu K.Li.Ka, je jim společníkem a doprovodem na kulturní nebo sportovní aktivity členů klubu. •    Dobrovolník přichází pomoci při zajištění jednorázových akcí konaných v Jedličkově ústavu v Liberci. ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI Dobrovolník přichází do klubu zdravotně znevýhodněných osob v pevně stanovený den v týdnu na 1 - 2 hodiny, anebo jednorázově po dobu realizace jednorázové akce. MÍSTO REALIZACE PROGRAMU •    Klubovna v Komunitním středisku KONTAKT Liberec, p. o. •    Prostory Jedličkova ústavu a mimo ně VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS. PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE •    Jedličkův ústav Liberec, p. o. •    klub K.Li.Ka