program-handicap-dite

Program HANDICAP- DÍTĚ

CÍL PROGRAMU Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na děti předškolního a školního věku s tělesným postižením (3 – 15 let) je navázání přátelského vztahu „dobrovolník a dítě“ tak, aby práce dobrovolníka byla vhodným doplňkem komplexní péče, která je dítěti ze strany profesionálního personálu poskytována. PROFIL DOBROVOLNÍKA •    Osoba starší 18 let •    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost •    Spolehlivost a důvěryhodnost •    Komunikativnost •    Ochota dále se vzdělávat POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) •    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS •    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU Úloha dobrovolníka spočívá v pravidelném docházení za dítětem předškolního věku s tělesným postižením pobývajícího v Jedličkově ústavu v Liberci. Dobrovolník svým pozitivním naladěním a individuálním přístupem dítě obohacuje a zpestřuje mu život v pobytovém zařízení. Dítě má tak „svého člověka“ jen pro sebe. Činnosti, které dobrovolník vykonává, jsou hra s dítětem, četba, povídání a zpívání. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 dítě. ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI Dobrovolník se schází s dítětem s tělesním postižením obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny. MÍSTO REALIZACE PROGRAMU Program je realizován v prostorách Jedličkova ústavu v Liberci. VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS. PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE Jedličkův ústav Liberec, p. o.