program-duse

Program DUŠE

CÍL PROGRAMU Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na duševně nemocné osoby od 16 let věku je podpora v jejich začlenění do běžného života a překonání samoty duševně nemocných osob žijících na území Liberce PROFIL DOBROVOLNÍKA •    Osoba starší 18 let •    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost •    Spolehlivost a důvěryhodnost •    Komunikativnost •    Ochota dále se vzdělávat POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce •    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem •    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS •    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU Dobrovolník má roli společníka, dochází za klientem do klubu v prostorách Fokusu, do samostatného či chráněného bydlení za jednotlivcem či skupinkou lidí anebo přímo do domácnosti duševně nemocného. Náplní činnosti dobrovolníka je individuální kontakt s tímto člověkem, především povídání si s ním, hraní her, četba novin, podpora při ručních pracích či doprovod na procházku do města  nebo na jiný zájmový a kulturní program. Veškeré činnosti jsou závislé na vzájemné dohodě mezi dobrovolníkem a duševně nemocnou osobou. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 klient, případně 1 dobrovolník + skupinka duševně nemocných osob. ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI Dobrovolník přichází za duševně nemocným do zařízení obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny. MÍSTO REALIZACE PROGRAMU •    prostory Fokusu Liberec, o. p. s. •    domácnosti duševně nemocné osoby na území města Liberec •    byty v chráněném a samostatném bydlení na území města Liberec VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT Libere, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE Fokus Liberec, o. p. s.