Program DÍTĚ

Program DÍTĚ

CÍL PROGRAMU:

Cílem dobrovolnického programu zaměřeného na dítě je pomoci znevýhodněným dětem předškolního věku (1 – 5 let), které jsou z různých příčin umístěny v dětském centru. Děti připravuje do nového života, který je čeká při návratu do své rodiny nebo při umístění do adoptivních či pěstounských rodin. 

PROFIL DOBROVOLNÍKA:

 •  Osoba starší 18 let
 •  Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
 •  Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
 •  Spolehlivost a důvěryhodnost
 • Komunikativnost
 • Ochota dále se vzdělávat ​

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU:

 • Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
 • Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíce)
 • Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem
 • Absolvování vstupního školení 
 • Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU:

Úloha dobrovolníka spočívá v pravidelném setkávání s dítětem a v trávení jeho volného času, kdy dobrovolník je zde po určitý čas jen pro jedno dítě jemu svěřené. Jde o navázání přátelského vztahu „dobrovolník a dítě“ tak, aby práce dobrovolníka byla vhodným doplňkem komplexní péče, která je dítěti ze strany profesionálního personálu poskytována. Dobrovolník zaměřuje svoji činnost s dítětem na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI :

Dobrovolník přichází za dítětem do zařízení obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU: 

Program je realizován v prostorách Dětského centra Liberec.

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. - Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE:

Dětské centrum Liberec, p. o.