program-dite-a-kniha

Program DÍTĚ A KNIHA

CÍL PROGRAMU Cílem dobrovolnického programu je podpořit mezigenerační porozumění mezi seniory a dětmi předškolního věku, vést tyto děti ke kladnému vztahu ke knize. PROFIL DOBROVOLNÍKA •   Osoba seniorského věku •   Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost •   Slušné vystupování, příjemný vzhled, srozumitelný přednes, vstřícnost •   Spolehlivost a důvěryhodnost •   Komunikativnost •   Ochota dále se vzdělávat POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU •   Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví •   Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) •   Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS •   Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS Úloha dobrovolníka v programu Dobrovolník přichází za dětmi do mateřské školy, aby jim zde za přítomnosti učitelky mateřské školy četl pohádky či příběhy z dětských knih, a tím děti vedl nejen k lásce ke knize, ale také k mezigeneračnímu porozumění. Časová náročnost činnosti 1x týdně na 1 hodinu MÍSTO REALIZACE PROGRAMU Mateřské školy nacházející se na území Liberce VYSÍLACÍ ORGANIZACE Komunitní středisko Kontakt, p. o. Liberec - Dobrovolnické centrum AMIKUS.