organizace

Organizace

Seznam subjektů užívajících v roce 2019 prostory Kontaktu

Misijní skupina Křesťanské společenství

Fotoklub Obscura, z. s.

Svaz postižených civilizačními chorobami, z. s. , krajská organizace

JUNÁK - Svaz skautů a skautek, z. s.

Dětský folklórní soubor Jizerka, z, s.

Levicový klub žen, z. s.

ELVA HELP, z. s.

ROSKA, z. s. 

Folklorní soubor JIZERA, z. s. 

Foma klub, z. s