Očima dobrovolníků

Program KAMARÁD

CÍL PROGRAMU Tento program je určen pro: •    seniorskou veřejnost •    seniory žijící v domech s pečovatelskou službou •    děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a do běžného života. PROFIL DOBROVOLNÍKA -    Osoba starší 18 let -    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost -    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost -    Spolehlivost a důvěryhodnost -    Komunikativnost -    Ochota dále se vzdělávat POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU -    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví -     Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce -    Uzavření smlouvy s Dobrovolnickým centrem AMIKUS ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU Dobrovolník či skupina dobrovolníků pomáhá při zajištění jednorázových akcí, které pořádá Komunitní středisko Kontakt pro seniorskou veřejnost, pro seniory v domech s pečovatelskou službou a pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI Dobrovolník vypomáhá jednorázově po dobu realizace jednorázové akce. MÍSTO REALIZACE PROGRAMU Prostory Komunitního střediska Kontakt, prostory domů s pečovatelskou službou, území města Liberce. VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT, p. o. Liberec - Dobrovolnické centrum AMIKUS. PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE Komunitní středisko KONTAKT, p. o. Liberec