Cizinci a menšiny

Cizinci a národnostní menšiny

Na území města Liberce žijí příslušníci národnostních menšin, etnik a cizinci, kterým je třeba poskytovat služby, jejichž smyslem je předcházet sociálnímu vyloučení u této specifické cílové skupiny obyvatel. Významnou součástí činnosti v této oblasti je zajišťování kvalitního trávení volného času dětí ze sociálně slabých, či jinak znevýhodněných rodin formou volnočasových aktivit nejrůznějšího zaměření. Důraz je kladen také na preventivní a aktivizační činnost, která je naplňována prostřednictvím různých jednorázových akcí i dlouhodobějších projektů.