Aktuality

Aktuality

Ohlédnutí za letním festivalem cizinců a národnostních menšin „Liberec – jedno město pro všechny“

Již tradičně na konci prázdnin uspořádalo Komunitní středisko Kontakt, p. o. ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji a Technickou univerzitou v Liberci letos již 8. ročník festivalu cizinců a národnostních menšin s podtitulem „Liberec – jedno město pro všechny“. Oblíbená akce, která si nese za cíl sbližovat lidi napříč společností a propojovat majoritu s menšinami žijícími na území Liberce a celého Libereckého kraje, se konala v pátek 30. srpna 2019 před libereckou radnicí -  na náměstí Dr. E. Beneše od 14.00 do 18.00 hodin. Akce se konala pod záštitou náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra a za finanční podpory Libereckého kraje.

Krátce před 14.00 hodinou se náměstím rozezněly první tóny kapely balkánského stylu Muzica Balkanika, které avizovaly zahájení akce. Ve 14.00 hodin přivítali návštěvníky na náměstí úvodním slovem primátor Ing. Jaroslav Zámečník za Statutární město Liberec, náměstek hejtmana Mgr. Pavel Svoboda za Liberecký kraj, Žaneta Kaprasová za Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji, ředitel Kontaktu Bc. Michael Dufek za Komunitní středisko Kontakt a Ivana Pekařová za Technickou univerzitu v Liberci. Po oficiálním zahájení se již naplno rozběhl bohatý kulturní program na podiu, který zahrnoval pěvecká, hudební, ale i taneční a další zajímavá vystoupení zúčastněných minorit. Ve stáncích během odpoledne bylo možné navštívit celkem 15 stánků, z nichž ve 13ti z nich nabízely jednotlivé komunity ochutnávky svých národních pokrmů. V letošním roce se na festivalu prezentovaly tyto komunity: Indie, Mongolsko, Kazachstán, Romové, Vietnam, Ukrajina, Arménie, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Kalmycko, Gruzie a Tatarstán. Součást odpoledne byla i soutěž o věcné ceny, která spočívala ve vyplnění soutěžního kvízu. Během odpoledne tak byli vylosováni 3 výherci, kteří správně odpověděli na kvízové otázky. Akce se konala pro všechny věkové kategorie, které chtěla oslovit. Připraven tak byl i doprovodný program. Ve stanech před kašnou mohli návštěvníci navštívit stanoviště s barvami na obličej, kde jim malířky namalovaly pěknou ozdůbku, případně se také mohli nechat ozdobit hennou, kde malovala zájemce rodilá indka. Pro ty kreativnější bylo připraveno stanoviště, kde se psalo arménským písmem. Za celé odpoledne navštívilo festival cca 2000 návštěvníků a my jsme přesvědčeni, že i letos byl festival obohacujícím zážitkem pro všechny, kdo se alespoň na chvíli zastavili.

Rádi bychom poděkovali všem našim partnerům, díky kterým se akce mohla těšit tak hojné návštěvnosti a také všem, kteří do ní vložili svůj díl práce. Jmenovitě velké poděkování patří Libereckému kraji, společnosti FCC Liberec, s. r. o., společnosti Libea, s. r. o., Statutárnímu městu Liberec, Městské policii Liberec a Centru integrace cizinců.